Theosofie in Roermond. Wie zijn wij?

We zijn een groep mensen die er bewust voor gekozen heeft om vanuit jarenlange  opgedane kennis rondom de persoonlijke evolutie van ons als mens thema's uit de Oude Universele Wijsheid ( ook wel theosofie genoemd) diepgaander te gaan bestuderen. Een verlangen naar een ruimer inzicht in de grotere verbanden tussen ons kleine menselijk bestaan en de grootsheid van de kosmos is daartoe leidend geweest. Inmiddels zijn we al weer een hele zoektocht en ervaring verder en willen we graag iedereen die hier net als wij ook in ge├»nteresseerd is, de gelegenheid bieden zich bij deze groep of een van onze andere groepen aan te sluiten. 
We hebben ervaren dat het samen bespreken van oude Wijsheden uit de theosofie of andere esoterische stromingen verdiepende inzichten over de kosmos en de Eenheid van het hele bestaan biedt, en we vinden het fijn om onze vragen en inzichten aan anderen te kunnen toetsen en met anderen te kunnen delen. Ook het bezien van onze eigen plek als mens in dit grote geheel en de relatie met onze persoonlijke evolutie krijgt door deze uitwisselingen een extra dimensie en maakt dat het allemaal niet een ver-van-mijn-bed studie wordt. 
Naast deze gezamenlijke interesse in de universele informatie, die ook uit andere richtingen kan komen dan alleen uit de theosofie, herbergen we ook een groep die zich richt op innerlijke bewustwording en transformatie. Deze vloeit als vanzelf voort uit de vraag; ""en wat betekent dit dan allemaal voor ons dagelijks leven". Zie voor verdere informatie: studiegroepen en groep innerlijke ontwikkeling. Deelname aan onze groepen staat voor iedere ge├»nteresseerde open. 

Roermond ligt vrij centraal in Midden-Limburg. Hierdoor kunnen ook belangstellenden uit Zuid-of Noord-Limburg of Zuid-Oost Brabant zich bij eventuele live-bijeenkomsten aansluiten.
Sinds de opkomst van Covid 19 hebben we alle bijeenkomsten via Zoom laten verlopen. Hoewel het natuurlijk wat minder persoonlijk is blijkt het toch een goed werkbaar alternatief te zijn. De meeste bijeenkomsten zijn  met ingang van april 2022 weer live. Er is ook een bestaand studiegroepje dat blijvend middels zoom verloopt. Zie de verdere info onder groepen. We hebben een vrij grote ruimte ter beschikking voor onze live-bijeenkomsten, net iets buiten Roermond, Degenen die met de trein naar Roermond willen komen kunnen altijd door een van de andere deelnemers opgehaald worden op het station, om op de plaats van bestemming te komen. 
 

Maak een gratis website.