Theosofie in Roermond. Wie zijn wij?Wij, deelnemers van de groepen van het theosofisch centrum Roermond,  hebben ervaren dat het samen bespreken van de oude Wijsheden uit de theosofie of andere esoterische stromingen verdiepende inzichten over de kosmos en de Eenheid van het hele bestaan biedt. We vinden het fijn om onze vragen en inzichten aan anderen te kunnen toetsen en met anderen te kunnen delen. Het verrijkt de manier van kijken naar onze eigen plek als mens in dit grote geheel. Om te bewaken dat het bestuderen van deze Wijsheid niet een ver-van-mijn-bed- gebeuren wordt hebben we binnen ons centrum ook een groep die zich richt op innerlijke bewustwording en transformatie. Ze komt voort uit de vraag; "en wat betekent dit dan allemaal voor ons dagelijks leven", Onder " studiegroepen" en " groep innerlijke ontwikkeling" kun je lezen wat we in deze groepen doen. Deelname aan onze groepen staat voor iedere ge├»nteresseerde open. 

Roermond ligt vrij centraal in Midden-Limburg. Hierdoor kunnen ook belangstellenden uit Zuid-of Noord-Limburg of Zuid-Oost Brabant zich bij onze live-bijeenkomsten aansluiten. De live-bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige ruimte in wijkcentrum de Donderie, gelegen aan de Donderbergweg. Degenen die met de trein naar Roermond willen komen kunnen altijd door een van de andere deelnemers opgehaald worden op het station.
 

Maak een gratis website.