studiegroepen

Deelname studiegroepen
 Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via het computerprogramma Zoom. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan.  

 

basisthema's theosofie groep 1

In september 2021 start een nieuwe studiegroep waarin een aantal basale onderwerpen samen besproken gaan worden. Iedere geïnteresseerde kan deelnemen.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

*De Eenheid van mens en Universum
* Wat zijn monades
*de zevenvoudige samenstelling van de mens
* ronden en rassen 
* cyclische processen
* karma in al haar verschijningsvormen

Deze groep blijft op verzoek van reeds  aangemelde deelnemers een zoomgroep. De zoombijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond 1 x in de maand, van 20.00 tot 21.15 uur, en zijn gratis.
Data: 16/09- 14/10- 11/11- 9/12 2021, 6/01- 3/02 2022. Verdere data volgen t.z.t.
 Begeleiding: Joan Slagers

 


Studiegroep voor gevorderden, groep 2

In deze groep zijn onderwerpen zoals vermeld in groep 1 inmiddels  besproken. We vervolgen onze weg  met de verkenning van tal van boeiende thema''s. Dit doen we aan de hand van hoofdstukken uit theosofische boeken en artikelen of informatie vanuit een andere achtergrond. Wil je weten met welk onderwerp we bezig zijn, neem dan even contact op.
We nemen steeds ruim de tijd voor alle thema's. zodat het een fijne uitwisseling wordt waarbij ieders inbreng zeer gewaardeerd wordt.  

Deze groepsbijeenkomst vindt 1 x per maand op een zondagochtend plaats, van 10.00 tot + 11.45 uur, middels het programma zoom.  Of deze vorm ook in de toekomst zo blijft is nog niet bekend. Data bijeenkomsten: 30/05- 4/07- zomervakantie. 26/09-24/10- 21/11- 19/12- 2021. 23/01- 20/02 2022. Verdere data volgen t.z.t.

De groep is toegankelijk voor iedereen die al enigszins op de hoogte is van bepaalde grondbeginselen. Bij twijfel: neem even contact op.

De Zoombijeenkomsten zijn gratis.
Bij  live-bijeenkomsten zal een kleine bijdrage voor de zaalhuur gevraagd worden.
Begeleiding; groep: Joan Slagers