studiegroepen

Deelname studiegroepen
Vanaf april 2022 is de studiegroep voor gevorderden en de groep innerlijke ontwikkeling weer live. De beginnersgroep voor gevorderden blijft een zoomgroep op verzoek van de deelnemers. In september 2022 start naast deze reeds bestaande beginnersgroep ook weer een nieuwe beginnersgroep, eveneens middels zoom. Wanneer deelnemers dit  wensen kan de beginnersgroep echter ook live. Info over de groep innerlijke ontwikkeling; zie volgende pagina

On-line Studiegroep theosofie voor beginners, groep 1 


In september 2022 is weer een nieuwe studiegroep gestart waarin een aantal basale onderwerpen over theosofie samen besproken worden. Ieder die  geïnteresseerd is in de oude Wijsheid  kan deelnemen. Voorkennis is niet noodzakelijk.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

* kennismaking met theosofie; waarom    theosofie en waar brengt het ons naar toe
*De Eenheid van mens en Universum
* Wat zijn monades
*de zevenvoudige samenstelling van de mens. Deze wordt uitvoerig besproken
* ronden en rassen
Als eerste aanzet gebruiken we het boekje : De zevenvoudige samenstelling van de mens, van L. Wright, en de oceaan van theosofie van W.Q. Judge, maar we putten ook uit andere theosofische geschriften en boekwerkjes waardoor er een groeiend en hartverwarmend besef gaat ontstaan  van de grootsheid van de Kosmos en de plaats van ons als mens in dit geheel. 

Deze groep blijft op verzoek van reeds  aangemelde deelnemers een onlinegroep, middels zoom. De Zoombijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond 1 x in de maand, van 20.00 tot 21.00 uur, en zijn gratis te volgen. 

Data: 12 jan.2023, 9 februari, 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni.

Belangstelling? Meld je aan. Ook in de loop van het seizoen kun je nog insteken.

Begeleiding: Joan Slagers

 


On-line Studiegroep voor gevorderde beginners, groep 2


Deze studiegroep is al een poosje op weg met de verkenning van de onderwerpen. zoals in groep 1. Vanaf september 2022 wordt dit voortgezet.
met de bespreking van de uitdrukkingsvormen van onze evolutie als mens en de betekenis van deze verschillende fases, ook wel 'ronden en rassen' genoemd. We gebruiken hiervoor o.a. het boekje 'ronden en rassen' van Gertr. W. van Pelt en delen uit de Geheim Leer.

Deze groepsbijeenkomst vindt eveneens 1 x per maand op een donderdagavond plaats, on-line middels zoom, van 20.00 tot 21. 00 u.
Data: 19 januari 2023. 16 febr., 16 mrt., 20 april, 11 mei en 8 juni.

De groep is toegankelijk voor iedereen die al enigszins op de hoogte is van bepaalde grondbeginselen. Bij twijfel: neem even contact op.

Deelname aan deze groep is gratis.

.Begeleiding groep: Joan Slagers


 


Studiegroep voor gevorderden. Live

In deze groep zijn onderwerpen zoals vermeld in groep 1 en 2 al besproken. De groep heeft haar oriëntatie voortgezet  met de verkenning van tal van boeiende thema's. Dit doen we op dit moment aan de hand van hoofdstukken uit het boek "Bron van het occultisme" van G. de Purucker. Ook artikelen of informatie vanuit een andere achtergrond komen aan bod. Op dit moment oriënteren we ons eveneens, naar aanleiding van het hoofdstuk over Maya, op het boek :"Begoocheling, een wereldprobleem" van Alice Bailey. 
We nemen steeds ruim de tijd voor alle thema's, zodat het een fijne uitwisseling wordt waarbij ieders inbreng zeer gewaardeerd wordt.

Deze groepsbijeenkomst vindt 1 x per maand plaats op een zondagochtend  van 10.00 tot + 12.00 uur. De bijeenkomsten zijn live en vinden plaats in wijkcentrum de Donderie in Roermond.
Data : 29 januari 2023, 26 febr., 26 mrt., 30 april,4 juni en 25 juni.

De groep is toegankelijk voor iedereen die al enigszins op de hoogte is van bepaalde grondbeginselen. Bij twijfel: neem even contact op. Ook kan er bij belangstelling een nieuwe groep voor beginners of gevorderden starten, live of middels zoom. Maak je belangstelling kenbaar.

.Er wordt per bijeenkomst een kleine bijdrage voor de zaalhuur gevraagd van 5 euro p.p. per bijeenkomst.
Begeleiding groep: Joan Slagers

Maak een gratis website.