studiegroepen

Deelname studiegroepen
 Alle bijeenkomsten verlopen vanwege Covid 19 momenteel via het computerprogramma Zoom. Als de situatie het toelaat zal met de groepsleden besproken worden hoe we verder gaan.  

 

beginnersgroep theosofie groep 1

In september 2021 start een nieuwe studiegroep waarin een aantal basale onderwerpen over theosofie samen besproken gaan worden. Ieder die  ge├»nteresseerd is in de oude Wijsheid  kan deelnemen. Voorkennis is niet noodzakelijk.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

* kennismaking met theosofie
*De Eenheid van mens en Universum
* Wat zijn monades
*de zevenvoudige samenstelling van de mens
* ronden en rassen 
* cyclische processen
* karma in al haar verschijningsvormen

Als eerste aanzet gebruiken we het boekje : De zevenvoudige samenstelling van de mens, van L. Wright, maar we putten ook uit andere theosofische geschriften en boekwerkjes waardoor er een groeiend en hartverwarmend besef gaat ontstaan  van de grootsheid van de Kosmos en de plaats van ons als mens in dit geheel. 

Deze groep blijft op verzoek van reeds  aangemelde deelnemers voorlopig een Zoomgroep. 
De Zoombijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond 1 x in de maand, van 20.00 tot 21.15
uur, en zijn gratis te volgen. 
Data: 16/09- 14/10- 11/11- 9/12 2021, 6/01- 3/02 2022. Verdere data volgen t.z.t.
 Begeleiding: Joan Slagers

 


Studiegroep voor gevorderden, groep 2

In deze groep zijn onderwerpen zoals vermeld in groep 1 inmiddels  besproken. We vervolgen onze weg  met de verkenning van tal van boeiende thema''s. Dit doen we aan de hand van hoofdstukken uit theosofische boeken. Met name hoofdstukken uit het boek "Bron van het occultisme" worden besproken maar ook artikelen of informatie vanuit een andere achtergrond. Wil je weten met welk onderwerp we bezig zijn, neem dan even contact op.
We nemen steeds ruim de tijd voor alle thema's. zodat het een fijne uitwisseling wordt waarbij ieders inbreng zeer gewaardeerd wordt.  

Deze groepsbijeenkomst vindt 1 x per maand op een zondagochtend plaats, van 10.00 tot + 11.45 uur. Vanaf september 2021 komen we weer bij elkaar. Data bijeenkomsten: 26/09-24/10- 21/11- 19/12- 2021. 23/01- 20/02 2022. Verdere data volgen t.z.t.

De groep is toegankelijk voor iedereen die al enigszins op de hoogte is van bepaalde grondbeginselen. Bij twijfel: neem even contact op.

.Er wordt per bijeenkomst een kleine bijdrage voor de zaalhuur gevraagd van 5 euro.
Begeleiding; groep: Joan Slagers