Lezingen

Lezingen

Op 6 februari en 6 maart j.l. hebben er twee zoomlezingen plaatsgevonden over alle aspecten van karma. Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2022 of voorjaar 2023 een nieuwe lezingenreeks aan te bieden. Bekijk regelmatig onze website.

Maak een gratis website.