Vrijheid van denken

Vrijheid van denken 

Theosofie houdt vrijheid van denken in. Niemand hoeft dan ook zijn eigen geloofsovertuigingen achter zich te laten om met ons mee te kunnen doen. Ben je geïnteresseerd in de Oude Universele Wijsheid dan kun je ook tegelijkertijd het Boeddhisme aanhangen, geïnteresseerd zijn in de christelijke religie of het soefisme aanhangen. Het gaat immers niet aan om anderen bepaalde denkbeelden op te dringen. Het is, denken wij, echter wel verrijkend om kennis te nemen van het gedachtegoed van de theosofie en zo je inzichten te verruimen. Je bent er echter niet aan gebonden. Het is steeds aan jou zelf om nieuw verworven inzichten een plek te geven in je leven op de manier zoals het bij jou past. 

Maak een gratis website.