Walk your talk

Bezinningsgroep

" The paradoxes of occultism must be lived, not uttered only. Herein lies a great danger, for it is only too easy to become lost in the intellectual contemplation of the path, and so to forget that the road can only be known by treading it". (H.P.Blavatsky)

We doen in onze zoektocht naar de diepe betekenis van al wat is voortdurend nieuwe inzichten op die rechtstreeks betrekking hebben op wie we zijn als mens. Voortdurend weerspiegelen we in het klein wat in het groot plaatsvindt. We beseffen steeds meer van welk groot geheel we deel uitmaken. Daardoor worden we ons niet alleen  bewuster van onze verantwoordelijkheid als mens naar de Kosmos, maar ook van de verantwoordelijkheid over hoe we met dit toenemend inzicht in ons eigen leven omgaan. Om dit steeds beter te doorzien onderzoeken we, vaak gesteund door inspirerende literatuur, onze vaste patronen, hoop en verlangens, overtuigingen en weerstanden en we plaatsen deze in het licht van de Ziel.  We stellen onszelf de vraag hoe we ons verhouden tot onze opgedane occulte Wijsheid en  hoe we deze kunnen integreren in ons dagelijks leven. We laten ons inspireren door de vraag hoe we onszelf steeds verfijnder af kunnen stemmen op de fluisteringen van de ziel.
Samen bewandelen we zo het pad van transformatie en zetten we belangrijke stappen voorwaarts naar de uiteindelijke realisatie van ons diepste Zelf. 
( Inspiratiebron; A. Besant: het pad van de leerling.)

Op dit moment functioneert in ons centrum een reeds langer bestaande bezinningsgroep. Deze groep staat open voor nieuwe belangstellenden. Er zijn echter al wel tal van boeiende onderwerpen de revue gepasseerd die je mogelijk zouden interesseren. Wanneer er belangstelling voor is starten we daarom ook een nieuwe groep. Geef je vragen of belangstelling hiervoor aan bij 'contact'. 
De bijeenkomsten van de huidige groep zijn 1 x per maand op zondagochtend van 10.00 tot 11.45u, inclusief pauze. Data: 13/06- zomervakantie- 12/09- 10/10- 7/11- 5/12 2021, 9/01- 6/02 2022. Verdere data volgen t.z.t. Sinds ruim een jaar verloopt alles via Zoom.  Wanneer de situatie het weer toelaat zullen we aan de hand van de wensen van de deelnemers bespreken hoe we verdergaan.
Begeleiding; Joan Slagers. 
Kosten deelname: september t/m december: 25 euro. leden Leden TVN 15 euro
                                januari 2022 t/m juni 2022: 35 euro. Leden TVN 20 euro

                                .