Walk your talk

Groep innerlijke ontwikkeling.
       Transformatiegroep

" The paradoxes of occultism must be lived, not uttered only. Herein lies a great danger, for it is only too easy to become lost in the intellectual contemplation of the path, and so to forget that the road can only be known by treading it". (H.P.Blavatsky)

We doen in onze zoektocht naar de diepe betekenis van al wat is voortdurend nieuwe inzichten op die rechtstreeks betrekking hebben op wie we zijn als mens. Voortdurend weerspiegelen we in het klein wat in het groot plaatsvindt. We beseffen steeds meer van welk groot geheel we deel uitmaken. Daardoor worden we ons niet alleen  bewuster van onze verantwoordelijkheid als mens naar de Kosmos, maar ook van de verantwoordelijkheid over hoe we met dit toenemend inzicht in ons eigen leven omgaan. Om dit steeds beter te doorzien onderzoeken we, vaak gesteund door inspirerende literatuur, onze vaste patronen, hoop en verlangens, overtuigingen en weerstanden en we plaatsen deze in het licht van de Ziel.  We stellen onszelf de vraag hoe we ons verhouden tot onze opgedane occulte Wijsheid. Of en hoe we deze  integreren in ons dagelijks leven. Daarbij laten we ons inspireren door de vraag hoe we onszelf steeds verfijnder af kunnen stemmen op de fluisteringen van de ziel. Meditatieve teksten vormen daarbij een bron van inspiratie.
Zo werken we onopvallend maar vol toewijding aan de verdere ontplooiing van het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is.
( literatuur die we als steun gebruiken: A. Besant: het pad van de leerling./ het boekje ''broederschap" en "Drie wegen, een pad"

Op dit moment functioneert in ons centrum een reeds langer bestaande groep die zich richt op de uitdagingen van ons lagere ego, bezien in het licht van de ziel. Deze groep staat open voor nieuwe belangstellenden. Omdat er in de loop van de tijd natuurlijk al wel tal van boeiende onderwerpen de revue gepasseerd zijn die je mogelijk zouden interesseren, bestaat er ook de mogelijkheid in een nieuw te vormen groep in te stappen. Maak je wens daartoe kenbaar.
Zo'n nieuwe groep kan naar wens plaatsvinden middels zoom of eveneens  middels live-bijeenkomsten. Je kunt je echter ook aansluiten bij deze reeds bestaande groep. Geef je vragen of belangstelling hiervoor aan bij 'contact'. 
De bijeenkomsten van de huidige groep zijn 1 x per maand op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 u. Data: 15 januari 2023, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 11 juni. De bijeenkomsten zijn live, in Roermond.
Begeleiding; Joan Slagers. 
Kosten deelname: 10 euro deelnamekosten per keer plus 5 euro bijdrage zaalhuur: totaal 15 euro per bijeenkomst.

                                

                                .


Maak een gratis website.