Walk your talk

Groep innerlijke ontwikkeling.
       Transformatiegroep

" The paradoxes of occultism must be lived, not uttered only. Herein lies a great danger, for it is only too easy to become lost in the intellectual contemplation of the path, and so to forget that the road can only be known by treading it". (H.P.Blavatsky)

We doen in onze zoektocht naar de diepe betekenis van al wat is voortdurend nieuwe inzichten op die rechtstreeks betrekking hebben op wie we zijn als mens. Voortdurend weerspiegelen we in het klein wat in het groot plaatsvindt. We beseffen steeds meer van welk groot geheel we deel uitmaken. Daardoor worden we ons niet alleen  bewuster van onze verantwoordelijkheid als mens naar de Kosmos, maar ook van de verantwoordelijkheid over hoe we met dit toenemend inzicht in ons eigen leven omgaan. Om dit steeds beter te doorzien onderzoeken we, vaak gesteund door inspirerende literatuur, onze vaste patronen, hoop en verlangens, overtuigingen en weerstanden en we plaatsen deze in het licht van de Ziel.  We stellen onszelf de vraag hoe we ons verhouden tot onze opgedane occulte Wijsheid. Of en hoe we deze  integreren in ons dagelijks leven. Daarbij laten we ons inspireren door de vraag hoe we onszelf steeds verfijnder af kunnen stemmen op de fluisteringen van de ziel. Meditatieve teksten vormen daarbij een bron van inspiratie.
Zo werken we onopvallend maar vol toewijding aan de verdere ontplooiing van het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is.

Op dit moment functioneert in ons centrum een reeds langer bestaande groep die zich richt op de uitdagingen van ons lagere ego, bezien in het licht van de ziel. Deze groep heeft inmiddels haar maximale aantal deelnemers bereikt. Bij voldoende belangstelling starten we echter weer een nieuwe groep. Wil jij daar misschien wel bij zijn en net zo enthousiast worden als de leden van de bestaande groep? Neem dan  even contact met ons op via 'contact' op deze website. Deze  groep is geschikt voor iedere serieuze belangstellende, zowel voor hen die al de nodige wijsheid hebben opgedaan als voor hen die zich willen orienteren.
De nieuwe groep kan naar wens 1 x per maand on-line plaatsvinden of eveneens  middels live-bijeenkomsten. Live-bijeenkomsten hebben meestal duidelijk de voorkeur van deelnemers vanwege de uitwisseling met elkaar en de fijne sfeer die zo ontstaat. Ze vinden plaats op een zondagochtend 1 x per maand. We horen het graag van je.

Begeleiding; Joan Slagers. joanslagers@gmail.com
Kosten deelname: 10 euro deelnamekosten per keer plus 5 euro bijdrage zaalhuur: totaal 15 euro per bijeenkomst.
Data worden gezamenlijk vastgesteld bij de opstart van de nieuwe groep.

                                

                                .


Maak een gratis website.