Walk your talk

Groep innerlijke ontwikkeling

" The paradoxes of occultism must be lived, not uttered only. Herein lies a great danger, for it is only too easy to become lost in the intellectual contemplation of the path, and so to forget that the road can only be known by treading it". (H.P.Blavatsky)

We doen in onze zoektocht naar de diepe betekenis van al wat is voortdurend nieuwe inzichten op die rechtstreeks betrekking hebben op wie we zijn als mens. Voortdurend weerspiegelen we in het klein wat in het groot plaatsvindt. We beseffen steeds meer van welk groot geheel we deel uitmaken. Daardoor worden we ons niet alleen  bewuster van onze verantwoordelijkheid als mens naar de Kosmos, maar ook van de verantwoordelijkheid over hoe we met dit toenemend inzicht in ons eigen leven omgaan. Om dit steeds beter te doorzien onderzoeken we, vaak gesteund door inspirerende literatuur, onze vaste patronen, hoop en verlangens, overtuigingen en weerstanden en we plaatsen deze in het licht van de Ziel.  We stellen onszelf de vraag hoe we ons verhouden tot onze opgedane occulte Wijsheid en  hoe we deze  integreren in ons dagelijks leven. Daarbij laten we ons inspireren door de vraag hoe we onszelf steeds verfijnder af kunnen stemmen op de fluisteringen van de ziel. Meditatieve teksten vormen daarbij een bron van inspiratie.
Zo werken we onopvallend maar vol toewijding aan de verdere ontplooiing van het Goddelijke dat altijd in ieder van ons aanwezig is.
( literatuur die we gebruiken: A. Besant: het pad van de leerling./ het boekje ''broederschap"en "Drie wegen, een pad"".

Op dit moment functioneert in ons centrum een reeds langer bestaande groep die zich richt op de uitdagingen van ons lagere ego, bezien in het licht van de ziel. Deze groep staat open voor nieuwe belangstellenden. Er zijn natuurlijk in de loop van de tijd al wel tal van boeiende onderwerpen de revue gepasseerd die je mogelijk zouden interesseren. Wanneer er belangstelling voor is starten we daarom ook een nieuwe groep. Je kunt je echter ook aansluiten bij deze reeds bestaande groep. Geef je vragen of belangstelling hiervoor aan bij 'contact'. 
De bijeenkomsten van de huidige groep zijn 1 x per maand op zondagochtend van 10.00 tot 11.45u, inclusief pauze. Data: 12/09- 10/10- 7/11- 5/12 2021, 9/01- 6/02 2022. Verdere data volgen t.z.t. Wanneer de situatie het toelaat zullen we in september weer live-bijeenkomsten houden, uiteraard met in acht name van gestelde regels. Lukt dit niet dan verlopen de bijeenkomsten evenals voorheen middels Zoom.
Begeleiding; Joan Slagers. 
Kosten deelname: 10 euro deelnamekosten per keer plus 5 euro bijdrage zaalhuur: totaal 15 euro per bijeenkomst.
                                

                                .