Wat is Theosofie

Wat is Theosofie

Tot in de aller vroegste tijden vinden we bij alle religies en godsdiensten in essentie dezelfde Goddelijke Wijsheid terug. Dit betekent dat deze oude Wijsheid universeel is en dat het aan niemand speciaal toebehoort. Het is bestemd voor iedereen. Theosofie, Theos (God) en Sofia ( Wijsheid), houdt zich bezig met de zoektocht naar deze Wijsheid. Het houdt de zoektocht naar de zin en betekenis van de werkelijkheid achter de gematerialiseerde wereld in. Theosofie is geen religie. De kerngedachte van theosofie is dat alles in het grote universum een groot samenhangend geheel is en dat alle wezens daar deel van uitmaken, dus ook de mens. Vanuit dit besef van Eenheid draagt ieder van ons een verantwoordelijkheid voor de ander en het andere met zich mee. Theosofie houdt daarom ook in dat we vanuit ons steeds groeiend bewustzijn deze verantwoordelijkheid meer gestalte leren geven. Niet door de ander iets op te leggen maar vanuit een innerlijk besef; een immer groeiend innerlijk weten
Maak een gratis website.